Vegyianyag-szabályozás

REACh

Az Opel támogatja az EU vegyianyag-szabályzásról szóló REACh -rendeletét ( R egistration, E valuation, A uthorisation and Restriction of Ch emicals manufactured in or imported into the EU), melynek célja az emberi egészség és könyezetünk épségének védelme a potenciálisan veszélyes anyagok rejtette kockázatokkal szemben. A rendelet 2007. június 1-jén lépett hatályba.