Skip To Content
Vegyianyag-szabályozás

Reach

Az Opel támogatja az EU vegyianyag-szabályzásról szóló REACh-rendeletét (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals manufactured in or imported into the EU), melynek célja az emberi egészség és könyezetünk épségének védelme a potenciálisan veszélyes anyagok rejtette kockázatokkal szemben. A rendelet 2007. június 1-jén lépett hatályba.

A REACh-rendelet 33. cikkelye előírja, hogy azon késztermékek esetében, melyek komponensei legalább 0,1 tömegszázalékos mértékben tartalmaznak potenciálisan veszélyes anyagot, a termék gyártója köteles részletes információkkal szolgálni a vásárlók részére.

A szabályozás céljai összhangban állnak az Opel saját, felelős gyártásra vonatkozó vállalásaival.