Skip To Content
Jogi nyilatkozat

Jogi nyilatkozat

Jelen weboldalt (a továbbiakban: az „Oldal”) a magyar jogszabályok szerint bejegyzett az AW OPL Distribution Kft. működteti, az Opel márkájú gépjárművek európai forgalmazásával foglalkozó, kapcsolt társaságok (a továbbiakban: „Opel”) nevében. Székhelyünk: 2040 Budaörs, Szabadság u. 117., cégjegyzékszám: 13-09-208753, Adószám: 28832568-2-13.

 

Kérjük, ezen feltételeket alaposan olvassa végig, mielőtt az Oldalt használni kezdené. A jelen Oldal használatával Ön elfogadja ezen feltételeket, függetlenül attól, hogy regisztrál-e az Opelnél. Ha ezen feltételeket nem fogadja el, ne használja az Oldalt.

Megjegyzések

Az itt található információk a lehető legátfogóbb és legtényszerűbb módon kerültek feltüntetésre. Fenntartjuk viszont az árak, színek, anyagok, felszerelések, specifikációk, modellek és a készletre vonatkozó rendelkezésre állási adatok értesítés nélküli változtatásának jogát.

A jelen Oldalon található némely hivatkozások (linkek) harmadik, független weboldal tulajdonosok által készített oldalakra mutathatnak.Opel kijelenti, hogy amikor a linket létrehozták, az említett független oldalak nem tartalmaztak semmilyen jogsértő anyagot. Az ilyen Opeltől független oldalakon található adatok az oldalak tulajdonosainak kizárólagos felelősségi körébe tartoznak. Ezen oldalakat az Opel nem ellenőrzi, ill. az Opelnek nincsen befolyása ill. felelőssége ezen független oldalak tartalma tekintetében, ezért kizár minden felelősséget az olyan változásokért és módosításokért az említett oldalakon történtek a link elhelyezését követően és a linnkeket az ügyfelek érdekében bocsátja rendelkezésre.

Az Opel weboldalának használati feltételei

1. Szellemi alkotáshoz fűződő jogok
Az Oldalon található minden anyag az Opel szellemi tulajdonát képezi. Az anyagok az anyag online megtekintéséhez szükséges mértéken túl nem másolható és nem reprodukálható. Ön azonban személyes használat céljából az Oldal teljes oldalait kinyomtathatja viszont papírra a következő feltételekkel:

(a) az Oldalon található dokumentumokat, illetve kapcsolódó grafikákat nem módosíthatják;
(b) az Oldalon található grafikákat nem használhatják a kapcsolódó szövegtől elválasztva, és
(c) az Opel szerzői jogi és védjegyadatai, valamint más tájékoztatásai minden példányon megjelennek.

Az előzőek általános jellegétől függetlenül az Opel időnként háttérképek, képernyővédők és egyéb alkalmazások letöltését teheti lehetővé az Oldalról. Jelen feltételek az ilyen letöltésekre is vonatkoznak.

Az Oldalról származó részletek bármilyen célú használata, amely eltér a jelen feltételekben foglaltaktól, tilos. Az oldalon található anyagokat az előállítás minden fázisában alaposan ellenőriztük és teszteltük. Ettől függetlenül az Opel azt ajánlja, hogy használat előtt végezzen az anyagokon vírusellenőrzést.

2. Hivatkozások (linkek) az Oldalra
Ha olyan linkeket kíván készíteni, amelyek az Oldalra mutatnak, akkor ezen linkeknek az Opel kezdőlapjára (homepage) kell mutatnia.

3. Hozzáférés biztosítása
Az Opel bár igyekszik biztosítani, hogy az Oldal a nap 24 órájában elérhető legyen, de nem vállal felelősséget azért, ha az Oldal bármikor, bármennyi ideig mégis elérhetetlenné válna.

Az Oldalhoz való hozzáférés felfüggeszthető értesítés nélkül, rendszerhiba, karbantartás vagy javítás miatt, illetve az Opel ellenőrzési körén kívül eső okokból.

4. Látogatói adatok és magatartás
Az Opel lent olvasható adatvédelmi szabályainak hatálya alá tartozó, személyes adatok kivételével az Ön által az Oldalra küldött vagy ott közzétett („belinkelt”) minden anyag nem bizalmas adatnak minősülnek, azok tulajdonjogáról a felhasználó lemond. Az Opelt semmiféle kötelezettség nem terheli ezen anyagokkal kapcsolatban. Opel és az általa kijelöltek ezen anyagokat és információkat, képeket, hangokat, szöveget és az ott megjelent egyéb dolgokat bármilyen célra szabadon másolhatják, tehetik közzé, terjeszthetik, feltehetik és egyéb módon használhatják.

Tilos az Oldalon közzétenni (belinkelni) ill. az Oldalra küldeni, illetve az Oldalról fogadni a következő anyagokat:

(a) fenyegető, becsmérlő, obszcén, illetlen, elégedetlenséget szító, sértő, pornográf, visszaélést megvalósító, faji gyűlölet keltésére alkalmas, diszkriminatív, botránykeltő, lázító hatású, blaszfém, titoktartási kötelezettséget áthágó, adatok védelmét sértő, illetve kellemetlenség vagy rossz érzés felkeltésére alkalmas anyagok; illetve
(b) olyan anyagok, amelyre vonatkozóan Ön nem rendelkezik minden szükséges engedéllyel, illetve jóváhagyással; illetve
(c) olyan anyagok, amelyek büntetőjogot sértő magatartást valósítanak meg vagy erre bujtogatnak, amelyekkel kapcsolatban polgárjogi felelősség állapítható meg, illetve amelyek más módon jogsértők vagy a világ bármelyik országában bármely harmadik fél jogát sértik; illetve
(d) technikailag ártalmas anyagok (beleértve ebbe többek között, de nem kizárólag: számítógépvírusok, logikai csapdák, trójai lovak, férgek, ártalmas komponensek, hibás adatok, illetve más, károkozásra alkalmas szoftver vagy adat).

Tilos az oldallal kapcsolatos minden nemű visszaélés (beleértve ebbe, korlátozás nélkül, a feltörést).
Az Opel teljes mértékben együttműködik a rendvédelmi hatóságokkal, illetve az Opeltől az ezen 4-es pontot megszegő anyagot közzétevő (belinkelő) felhasználó azonosságának vagy tartózkodási helyének megállapítását kérő bíróságokkal.

5. Az adatok pontossága
A website-on található információk az Opel ügyfeleit szolgálják. Az Opel minden szükséges erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a honlapon található adatok pontosak és naprakészek legyenek. A járműkészletek természetéből és a járművek műszaki specifikációnak az éves felülvizsgálat során stb. végzett módosításaiból kifolyólag viszont a jelen Oldalon megjelenített termékek eltérhetnek a kurrens specifikációktól. Az itt leírt vagy látható termékek közül néhány csak meghatározott országokban, ill. csak felár ellenében érhető el. Az ügyfeleknek azt javasoljuk, hogy a külön kért járműtartozékokkal kapcsolatban a rendelést felvevő kereskedőnél érdeklődjenek. Az Opel fenntartja a termékspecifikációk tetszőleges időpontban történő megváltoztatásának jogát és az Opel nem vállal felelősséget a honlap tartalmából eredő követeléseket vagy veszteségeket illetően.

Az oldalon található kijelentésekre építeni nem szabad, az oldalon található anyagokat „az itt rögzített formájukban” nyújtjuk, mindenféle feltétel, garancia és egyéb kitétel nélkül. Ennek megfelelően az Opel az oldal szolgáltatása kapcsán a jogszabályok által megengedett lehető legnagyobb mértékben kizár mindenféle vállalást, garanciát, bármiféle kitételt és feltételt (beleértve ebbe többek között, de nem kizárólag, a jogszabályon alapuló feltételeket is), amelyek a szabályzat jelen kitételének alkalmazása nélkül vonatkoznának az oldalra.

6. Felelősség
Az Opel és tisztségviselői, igazgatói, alkalmazottai, illetve megbízottai mindenfajta felelősséget kizárnak minden típusú és mértékű olyan kárral vagy káreseménnyel kapcsolatban, amely Önt vagy bármely harmadik felet éri, (beleértve ebbe többek között, de nem kizárólag, minden közvetlen, közvetett, büntető vagy ahhoz kapcsolódó veszteséget és kárt, vagy elmaradt bevételeket, nyereséget, ill. a goodwillt, adatokat, szerződéseket, pénzfelhasználást érintő veszteségeketet, elmaradt hasznokat, valamint az üzletmenet megszakadásából eredő vagy bármely módon azzal kapcsolatos veszteségeket és károkat, felróhatóságtól függetlenül (korlátozás nélkül értve) a gondatlanságból eredő, szerződésen alapuló és másféle eredetű károkozás is) bármilyen módon az Oldallal kapcsolatban, ill. az Oldal használatával kapcsolatban, az Oldal használhatatlanságával kapcsolatban vagy az Oldal használatának eredményéhez köthetően, az Oldalhoz kapcsolódó (linkelt) weboldalakból vagy a rajtuk található anyagokból eredően; beleértve a fentiekbe a teljesség igénye nélkül az egyéb olyan károkat is, amelyek az Oldalhoz való hozzáférés, az Oldal használata, az azon való böngészés, anyagoknak az Oldalról vagy az Oldalhoz linkelt bármely egyéb weboldalról való letöltése során fellépő vírusok idéznek elő, amelyek a számítógépét, szoftvereit, az adatokat vagy más tulajdonokat megfertőznek. Ezen feltételekben semmi sem korlátozhatja, illetve zárhatja ki az Opel felelősségét a következőket illetően:

(a) az Opel esetleges gondatlanságából eredő halálesetek és személyi sérülések;
(b) csalás, illetve rosszhiszemű megtéveszté;
(c) a vonatkozó jogszabályok alapján ki nem zárható, illetve nem korlátozható felelősség.

7. Vonatkozó jog és joghatóság
A jelen oldallal kapcsolatban felmerülő jogviták rendezésére a magyar bíróságok illetékesek, ill. a magyar jog irányadó.


Budapest, 2020. december 21.

© Opel Automobile GmbH