ADATVÉDELMI NYILATKOZAT.

Személyes adatait ügyintézési célokból és/vagy az Ön kérésének adminisztrációja, feldolgozása és megválaszolása céljából, illetve – szükség szerint – abban az esetben, ha Ön hozzájárult a piackutatáshoz és a fogyasztói felmérésekhez, hogy szolgáltatásainkkal kapcsolatban visszajelzéseket kaphassunk, illetve minőségbiztosítási célból hangfelvételeket készíthessünk, az Opel Southeast Europe Kft. (2040 Budaörs, Szabadság út 117.) és a PSA AUTOMOBILES SA (2-10 Boulevard de l'Europe, 78 300 Poissy, Franciaország) kezeli mint adatkezelő az alábbiak szerint:

 

Az adatkezelés alapja az Általános Adatvédelmi Rendelet (General Data Protection Regulation, GDPR) 6. cikk (1) a) pontja, amennyiben Ön megfelelő hozzájárulását adja, és/vagy a GDPR 6. cikk (1) b) pontja ügyfélkérések esetén.

 

Mi mint adatkezelők a következőképpen kezeljük az Ön személyes adatait:

Adatok (a kötelezően megadandó adatokat * jelöli)

Cél(ok)

1. Vezetéknév*, utónév*, e-mail cím és/vagy postacím (utca és házszám, irányítószám és város)*, telefonszám (otthoni és/vagy mobil)*, megszólítás*, ügyszám*, közösségi média cím, az Ön Opel/Vauxhall járművének járműazonosító száma (VIN) és rendszáma, az Ön által ügyével és/vagy kérésével kapcsolatban megadott információk*

Ügykezelés az Ön kérésének adminisztrációja, feldolgozása és megválaszolása érdekében

2. Vezetéknév*, e-mail cím*, ügyszám*, adott esetben mobiltelefonszám*, megszólítás*

Piackutatás és fogyasztói felmérések, melyek célja visszajelzés szerzése szolgáltatásainkkal és a minőséggel kapcsolatban

3. Ha alkalmazható: rögzített hívások (az Ön hangja)

Képzési és/vagy minőségügyi célok

 

A fentebb felsorolt, *-gal jelölt adatelemek kötelezőek és szükségesek a kérése megválaszolásához. Ezért Ön köteles megadni ezeket az adatokat. Ha nem adja meg az adatokat, nem tudjuk teljesíteni a kérését.

 

A fenti 1. szakaszban szereplő adatokat legfeljebb 6 évig tároljuk ügyfelek ügyei és kérelmei esetében, és 15 évig jogi igények esetén. A 2. szakaszban szereplő adatokat 21 napig tároljuk.

A 3. szakaszban szereplő adatok: A hívásokról készült hangfelvételeket legfeljebb 90 napig tárolják, kivéve, ha folyamatban lévő ügyet érintenek. Ebben az esetben a rögzített hívást az ügy lezárását követő 90 napig lehet tárolni.

 

 

Címzettek

Az Ön személyes adatait az alább felsorolt célokból, az alábbi címzettekkel közöljük:

 

Adatok

Cél(ok)

Címzett(ek)

1. Vezetéknév*, utónév*, e-mail cím és/vagy postacím (utca és házszám, irányítószám és város)*, telefonszám (otthoni és/vagy mobil)*, megszólítás*, ügyszám*, közösségi média cím, az Ön Opel/Vauxhall járművének járműazonosító száma (VIN) és rendszáma, az Ön által ügyével és/vagy kérésével kapcsolatban megadott információk*, ha alkalmazható: rögzített hívások (az Ön hangja)

Ügykezelés az Ön kérésének adminisztrációja, feldolgozása és megválaszolása érdekében,

képzési és/vagy minőségügyi célok

A megfelelő felelős Groupe PSA adott országbeli nagykereskedő (Opel Southeast Europe Kft. ) és – adott esetben – az Ön által választott márkakereskedő.

 

 

A fent említett címzettek közlik az Ön személyes adatait a megfelelő szerződtetett adatfeldolgozókkal (IT szolgáltatások, piackutatási és marketing szolgáltatások nyújtóival) a megnevezett célok adminisztrációjának támogatása érdekében.

 

Az Ön személyes adatait különösen a következő szolgáltatóval közöljük:

Salesforce EMEA Limited (Village 9, Floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, London, EC2N 4AY, Egyesült Királyság), amely az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén kívül található, tehát olyan országban, amely nem rendelkezik megfelelő szintű adatvédelemmel. Nincs az Európai Bizottság által meghozott megfelelőségi döntés, azonban megfelelő biztonsági intézkedéseket vezettünk be, amelyek ez esetben a vonatkozó Kötelező Erejű Vállalati Szabályok (BCR / KEVSz). Ha szeretné megkapni ennek egy példányát, kövesse ezt a linket: https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/legal/misc/Salesforce-Processor-BCR.pdf

 

Sitel (Earlsdon Park, First Floor 53-55 Butts Road, Coventry, Coventry CV1 3BH, Egyesült Királyság), amely az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén kívül található, tehát olyan országban, amely nem rendelkezik megfelelő szintű adatvédelemmel. Nincs az Európai Bizottság által meghozott megfelelőségi döntés, azonban megfelelő biztonsági intézkedéseket vezettünk be, amelyek ez esetben a vonatkozó EU Standard Szerződési Feltételek (EU Standard Contractual Clauses). Ha szeretné megkapni ennek egy példányát, küldjön e-mailt a privacyrights@mpsa.com címre.

 

Majorel (Brasov Business Park, 1 Ionescu Crum Street, 500445, Brasov, Románia)

 

Genesys (65 rue Camille Desmoulins 92130 Issy les Moulineaux, Franciaország)

Adott esetben: vezetéknév*, utónév, e-mail cím*, ügyszám*, adott esetben mobiltelefonszám*, megszólítás*

Ügyfél-elégedettségi felmérés

INTERSOFT CEE SRL (MOLNAR JANOS 13 bl 4 sc A app 7, Brasov, Románia)

Az Ön jogai.

Adatkezeléssel érintett személyként Önt megilleti a hozzáférés joga, a helyesbítés joga, a törlés joga (elfeledtetés joga), az adatkezelés korlátozásának joga, az adathordozhatósághoz való jog, az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése elleni tiltakozás joga, amely a GDPR 6. cikk (1) e) vagy f) bekezdésén alapul, vagy ha a személyes adatokat közvetlen üzletszerzés céljából kezelik a vonatkozó jogszabályokkal összhangban.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fent említett jogait a jogszabályok korlátozhatják, és azokat esetleg csak bizonyos körülmények között kell teljesítenünk.

 

Ha szeretne élni a fent említett jogaival, kérjük, írjon nekünk e-mailt a következő címre: privacyrights@mpsa.com

 

Felelős adatkezelőként mi bármikor frissíthetjük az Ön személyes adatait (pl. módosíthatjuk a címét).

 

A személyes adatok védelméhez fűződő jogának sérelme esetén bírósághoz fordulhat, illetve az adatvédelmi hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c ill. 1530  Budapest, Pf.: 5; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.

 

A pert - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

A hozzájárulás visszavonásának joga.

Ön jogosult bármikor visszavonni hozzájárulását. Ehhez küldjön e-mailt a következő címre: privacyrights@mpsa.com. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti hozzájáruláson alapuló feldolgozás jogszerűségét.

 

Kapcsolatfelvétel velünk

Opel Southeast Euroep Kft; cím: 2040 Budaörs, Szabadság út 117; www.opel.hu

PSA Automobiles SA (2-10 Boulevard de l'Europe, 78300 Poissy, Franciaország), a vezetőség tagjainak neve itt található: https://www.groupe-psa.com/en/automotive-group/governance

 

Kapcsolatfelvétel az adatvédelmi tisztviselővel

Az Opel Southeast Europe Kft. adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei: Marija Klaic; e-mail: marija.klaic@opel.com; postai cím: 2040 Budaörs, Szabadság út 117.

 

PSA Automobiles SA, Data Protection Officer, Case Courrier YT238, 2-10 Boulevard de l'Europe, 78300 Poissy, Franciaország

 

Verzió: 2020. július