ADATVÉDELMI NYILATKOZAT.

Az Ön személyes adatait ügykezelési célokra és/vagy az Ön kérésére történő válaszadás céljára fogja kezelni az Opel Automobile GmbH, Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim am Main, Németország, mint adatkezelő az alábbiak szerint:

 

Az adatkezelés alapja az Általános Adatkezelési Rendelet (General Data Protection Regulation, GDPR) 6. cikk (1) bekezdése, amennyiben Ön megfelelő hozzájárulását adja, és/vagy a GDPR 6. cikk (1) b) pontja ügyfélkérések esetén.

 

Adatkezelőként a következő adatelemeket kezeljük a fent említett célokra, az Ön által az ügyével és/vagy kérésével kapcsolatban megadott információkkal együtt:

 

Vezetéknév, utónév, e-mail cím, postacím, telefonszám (otthoni és mobil), nem, közösségi média cím, postacím (utca és házszám, postai irányítószám és város) és az Ön Opel/Vauxhall járművének megfelelő azonosítószáma és rendszáma

 

A fent említett adatokat legfeljebb 6 évig tároljuk ügyfelek ügyei és kérelmei esetében, és 15 évig jogi problémák esetén.

 

A fent említett adatokat a fent említett célokból megosztjuk a megfelelő Nemzeti Támogatási Központtal (NSC) és/vagy a megfelelő felelős Opel partnerrel, ha ez az ügykezeléshez és/vagy az Ön kérésének megválaszolásához szükséges.

 

Az Ön fent említett személyes adatait adminisztrációs támogatás céljából megosztjuk a megfelelő szerződtetett szolgáltatókkal.

 

A következő személyes adatokat a felsorolt célokból különösen a következő szolgáltatókkal osztjuk meg:

 

Vezetéknév, utónév és e-mail cím az Ügyfél Elégedettségi Kérdőív elvégzéséhez, abban az esetben ha Ön a hozzájárulását adja – INTERSOFT CEE SRL, MOLNAR JANOS 13 bl 4 sc A app 7, Brasov, Románia.

 

Az Ön jogai.

Adatkezeléssel érintett személyként Önt megilleti a hozzáférés joga, a helyesbítés joga, a törlés joga (elfeledtetés joga), az adatkezelés korlátozásának joga, az adathordozhatósághoz való jog, az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése elleni tiltakozás joga, amely a GDPR 6. cikk (1) e) vagy f) bekezdésén alapul, vagy ha a személyes adatot közvetlen marketing céljából kezelik a vonatkozó jogszabályokkal összhangban.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fent említett jogait a jogszabályok korlátozzák, és azokat esetleg csak bizonyos körülmények között kell teljesítenünk.

 

Ha szeretne élni a fent említett jogaival, kérjük, írjon nekünk e-mailt a következő címre: privacyrights@opel.com, vagy küldjön postai levelet a következő címre:

 

Opel Automobile GmbH

DSGVO

IPC C1-99

D-65423 Rüsselsheim am Main

Németország

 

Felelős adatkezelőként bármikor frissíthetjük az Ön személyes adatait (pl. módosíthatjuk a címét).

 

Ha panaszt szeretne benyújtani (GDPR 77. cikk), kérjük, lépjen kapcsolatba tartózkodási országánakmegfelelő adatvédelmi hatósággal. Ez Magyarország esetén:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal, postai cím: 1530  Budapest, Pf.: 5; cím:1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

A hozzájárulás visszavonásának joga.

Ön jogosult bármikor visszavonni megadott hozzájárulását. Ehhez küldjön e-mailt a következő címre: cac@opel.com. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti hozzájáruláson alapuló feldolgozás jogszerűségét.

 

Kapcsolatfelvétel velünk

 

Amennyiben bármilyen kérdése merül fel Adatvédelmi Szakembereinkhez, kérem lépjen kapcsolatba az Opel Automobile GmbH-val (Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim am Main, Germany, phone: +49 (0) 6142 - 911 9800, e-mail: kontakt@opel-infoservice.de), a vezetők névsora itt található: http://www.opel.de/tools/impressum.html
Adatvédelmi felügyelő:

 

Postacím: Opel Automobile GmbH, Datenschutzbeauftragter, Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim am Main, Germany

 

E-Mail: Datenschutz@opel.com