ADATVÉDELMI NYILATKOZAT.

Az Ön személyes adatait ügykezelési célokra és/vagy az Ön kérésére történő válaszadás céljára fogja kezelni az Opel Automobile GmbH, Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim am Main, Németország, mint adatkezelő az alábbiak szerint:

 

Az adatkezelés alapja az Általános Adatkezelési Rendelet (General Data Protection Regulation, GDPR) 6. cikk (1) bekezdése, amennyiben Ön megfelelő hozzájárulását adja, és/vagy a GDPR 6. cikk (1) b) pontja ügyfélkérések esetén.

 

Adatkezelőként a következő adatelemeket kezeljük a fent említett célokra, az Ön által az ügyével és/vagy kérésével kapcsolatban megadott információkkal együtt:

 

Vezetéknév, utónév, e-mail cím, postacím, telefonszám (otthoni és mobil), nem, közösségi média cím, postacím (utca és házszám, postai irányítószám és város) és az Ön Opel/Vauxhall járművének megfelelő azonosítószáma és rendszáma

 

A fent említett adatokat legfeljebb 6 évig tároljuk ügyfelek ügyei és kérelmei esetében, és 15 évig jogi problémák esetén.

 

A fent említett adatokat a fent említett célokból megosztjuk a megfelelő Nemzeti Támogatási Központtal (NSC) és/vagy a megfelelő felelős Opel partnerrel, ha ez az ügykezeléshez és/vagy az Ön kérésének megválaszolásához szükséges.

 

Az Ön fent említett személyes adatait adminisztrációs támogatás céljából megosztjuk a megfelelő szerződtetett szolgáltatókkal. Adatait tárolási célból megosztjuk különösen IT szállítónkkal, a GM Holdings LLC társasággal (székhelye: 27211 Centerville Road, New Castle County, Wilmington, Delaware, USA, központi irodája: 300 Renaissance Center, P.O. Box 400, Detroit, Michigan, USA), amely az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén kívül, azaz megfelelő szintű adatvédelemmel nem rendelkező országban található. Nincs az Európai Bizottság által meghozott megfelelőségi döntés, azonban megfelelő biztonsági intézkedéseket vezettünk be, amelyek ez esetben a vonatkozó EU Standard Szerződési Feltételek (EU Standard Contractual Clauses). Ezekről másolatot kaphat, ha e-mailt küld a privacyrights@opel.com címre.

 

A következő személyes adatokat a felsorolt célokból különösen a következő szolgáltatókkal osztjuk meg:

 

Vezetéknév, utónév és e-mail cím az Ügyfél Elégedettségi Kérdőív elvégzéséhez, abban az esetben ha Ön a hozzájárulását adja – INTERSOFT CEE SRL, MOLNAR JANOS 13 bl 4 sc A app 7, Brasov, Románia.

 

Az Ön jogai.

Adatkezeléssel érintett személyként Önt megilleti a hozzáférés joga, a helyesbítés joga, a törlés joga (elfeledtetés joga), az adatkezelés korlátozásának joga, az adathordozhatósághoz való jog, az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése elleni tiltakozás joga, amely a GDPR 6. cikk (1) e) vagy f) bekezdésén alapul, vagy ha a személyes adatot közvetlen marketing céljából kezelik a vonatkozó jogszabályokkal összhangban.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fent említett jogait a jogszabályok korlátozzák, és azokat esetleg csak bizonyos körülmények között kell teljesítenünk.

 

Ha szeretne élni a fent említett jogaival, kérjük, írjon nekünk e-mailt a következő címre: privacyrights@opel.com, vagy küldjön postai levelet a következő címre:

 

Opel Automobile GmbH

DSGVO

IPC C1-99

D-65423 Rüsselsheim am Main

Németország

 

Felelős adatkezelőként bármikor frissíthetjük az Ön személyes adatait (pl. módosíthatjuk a címét).

 

Ha panaszt szeretne benyújtani (GDPR 77. cikk), kérjük, lépjen kapcsolatba tartózkodási országánakmegfelelő adatvédelmi hatósággal. Ez Magyarország esetén:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal, postai cím: 1530  Budapest, Pf.: 5; cím:1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

A hozzájárulás visszavonásának joga.

Ön jogosult bármikor visszavonni megadott hozzájárulását. Ehhez küldjön e-mailt a következő címre: cac@opel.com. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti hozzájáruláson alapuló feldolgozás jogszerűségét.

 

Kapcsolatfelvétel velünk

 

Amennyiben bármilyen kérdése merül fel Adatvédelmi Szakembereinkhez, kérem lépjen kapcsolatba az Opel Automobile GmbH-val (Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim am Main, Germany, phone: +49 (0) 6142 - 911 9800, e-mail: kontakt@opel-infoservice.de), a vezetők névsora itt található: http://www.opel.de/tools/impressum.html
Adatvédelmi felügyelő:

 

Postacím: Opel Automobile GmbH, Datenschutzbeauftragter, Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim am Main, Germany

 

E-Mail: Datenschutz@opel.com