MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATOK.

Ez a jármű olyan rendszerekkel rendelkezik, amelyek az 1999/5/EK vagy 2014/53/EU irányelv hatálya alá eső rádióhullámok továbbítására és/vagy fogadására alkalmasak. A rendszerek gyártói kijelentik, hogy a rendszerek megfelelnek az 1999/5/EU vagy 2014/53/EU irányelveknek.


Kiegészítés a felhasználói kézikönyvhöz